777 755 923
info@pinecsvitavy.cz

Kontakt

STS - zřejmě dobrej oddíl...

Předseda oddílu

Gordon Sleaman

e-mail: sleaman@seznam.cz

tel: 602 612 343

Místo předseda – sekretář

Martin Zvára

e-mnail: zvara@kl-technik.cz

tel: 777 755 923

Hlavní trenér

Antonín Uhlíř

e-mail: ekotop.sro@seznam.cz

tel: 608 547 382

Organizační pracovník, trerér, nábor mládeže

Lubomír Pelz

e-mail: pelz-sport@unet.cz

tel: 736 629 437

Trenér mládeže, vedoucí družstev

Milan Šprojcar

e-mail: info@pinecsvitavy.cz

tel: 728 866 537