777 755 923
info@pinecsvitavy.cz

Kontakt

STS - zřejmě dobrej oddíl...

Předseda oddílu

Martin Zvára

e-mail: zvara@kl-technik.cz

tel: 777 755 923

Místopředseda – sekretář

Ondřej Krátký

e-mnail: ondrej.kratky@svitava.cz

tel: 731 155 349

Hlavní trenér

Antonín Uhlíř

e-mail: ekotop.sro@seznam.cz

tel: 608 547 382

Organizační pracovník, trerér, nábor mládeže

Lubomír Pelz

e-mail: pelz-sport@unet.cz

tel: 736 629 437

Trenér mládeže

Milan Šprojcar

e-mail: info@pinecsvitavy.cz

tel: 728 866 537